Thuật Ngữ - Kiến Thức

Tính Thanh Khoản Là Gì? Ý Nghĩa Mà Bạn Cần Phải Biết

Các nhà đầu tư tham gia vào thị trường chứng khoán hoặc am hiểu về thế giới tài chính chắc hẳn đã ít nhất một lần nghe đến thuật ngữ thanh khoản. Hôm nay chúng tôi sẽ tóm tắt thanh khoản là gì cho các nhà đầu tư. Hãy xem ngay bây giờ!

Thanh khoản là gì?

Thanh khoản là một khái niệm trong lĩnh vực tài chính. Tính thanh khoản được gọi là Liquidity trong tiếng Anh, dùng để chỉ mức độ thanh khoản (hay còn gọi là tính thanh khoản) mà bất kỳ sản phẩm/tài sản nào cũng có thể được mua và bán trên thị trường mà giá thị trường của nó không thay đổi, và mức độ ảnh hưởng đến thị trường.
Nói một cách đơn giản, tính thanh khoản là thuật ngữ dùng để chỉ khả năng chuyển đổi thành tiền mặt của một tài sản hoặc sản phẩm.


Ví dụ: tiền mặt là tài sản có tính thanh khoản cao nhất vì nó có thể được “bán” (để đổi lấy hàng hóa/dịch vụ) với ít thay đổi về giá trị. Các tài sản khác như bất động sản, nhà xưởng, máy móc… kém thanh khoản hơn vì phải mất nhiều thời gian để chuyển các tài sản này thành tiền mặt.

Vai trò của doanh nghiệp

Điều quan trọng đối với các doanh nghiệp là đánh giá tính thanh khoản của tài sản:
Giúp doanh nghiệp xác định các vấn đề tài chính và đưa ra giải pháp phù hợp nhất. Điều này đảm bảo việc thanh toán khoản vay đúng hạn và duy trì niềm tin trong mắt các nhà đầu tư và đối tác.
Giúp ban lãnh đạo đề xuất các phương án quản trị phù hợp nhằm tối ưu hóa nguồn tài chính và tăng tính thanh khoản.
Ghi nhận thanh khoản sẽ tạo điều kiện cho dòng tiền linh hoạt, với cơ hội tái đầu tư…

Vai trò của ngân hàng, chủ nợ và nhà đầu tư

Sự hiểu biết của doanh nghiệp về rủi ro thanh khoản là cơ sở để nhà đầu tư và người cho vay xem xét và quyết định đầu tư hoặc cho vay.

Ý nghĩa của thanh khoản

Các ngân hàng, chủ nợ và nhà đầu tư quan tâm đến tính thanh khoản, có nghĩa là:

  • Giúp doanh nghiệp hiểu rõ các vấn đề trong tình huống thanh toán. Từ đó nhanh chóng xem xét và đưa ra phương án xử lý phù hợp nhất.
  • Giúp các công ty phát hiện ra những rủi ro tiềm ẩn và loại bỏ chúng hoàn toàn. Đồng thời đảm bảo tính kịp thời của khoản vay. Giúp duy trì niềm tin của các nhà đầu tư và đối tác quan tâm đầu tư vào doanh nghiệp.
  • Dựa trên tính thanh khoản, ban lãnh đạo sẽ đưa ra hướng điều hành phù hợp nhằm tối ưu hóa nguồn lực tài chính và gia tăng tính thanh khoản. Tức là tăng tính linh hoạt và mạnh mẽ của dòng tiền để tăng trưởng khi có cơ hội hoặc để tiết kiệm khi khó khăn.
  • Đối với ngân hàng, chủ nợ và nhà đầu tư
  • Việc đánh giá khả năng thanh khoản của công ty giúp các tổ chức tín dụng và nhà đầu tư xác định rủi ro đối với việc trả nợ trong tương lai của công ty. Từ đó cân nhắc và quyết định nên vay hay đầu tư.
  • Nếu nợ ngân hàng, doanh nghiệp sẽ buộc phải thanh lý tài sản để trả nợ. Khi đó, ngân hàng có thể giúp công ty vay tiền dưới hình thức thế chấp.
  • Đây là chỉ số giúp nhà đầu tư đánh giá và quyết định đầu tư vào hay mua cổ phiếu của các công ty.

Phân loại tài sản theo tính thanh khoản 2

Trong kế toán, tài sản ngắn hạn/hiện tại được sắp xếp theo tính thanh khoản từ cao xuống thấp như sau:
1. Tiền mặt,
2. Đầu tư ngắn hạn
3. Các khoản phải thu
4. Ứng trước ngắn hạn
5. Hàng tồn kho.


Tiền mặt có tính thanh khoản cao nhất vì nó luôn sẵn sàng trực tiếp để thanh toán, lưu thông và cất giữ.
Hàng tồn kho có tính thanh khoản thấp nhất vì chúng được phân bổ và tiêu thụ trước khi chuyển đổi thành các khoản phải thu và theo thời gian thành tiền mặt.
Ngoài năm loại tài sản trên, chứng khoán cũng là một loại tài sản có tính thanh khoản.

Tóm lại là

Với những thông tin cơ bản được cung cấp ở trên, chúng tôi hy vọng rằng câu hỏi của bạn về tính thanh khoản là gì và vai trò của nó trong quyết định đầu tư của một cá nhân hoặc tổ chức đã được giải đáp.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button