Thuật Ngữ - Kiến Thức

Khấu Hao Là Gì? Cách Tính Khấu Hao Đạt Hiệu Quả Cao Nhất

Khấu hao không còn là khái niệm xa lạ với dân kinh tế, tuy nhiên bạn vẫn cần hiểu bản chất và cách tính khấu hao để quản lý thiết bị doanh nghiệp được dễ dàng.

Khấu hao là gì?

Khấu hao (tên tiếng Anh là Depreciation) là việc định giá, tính toán và phân bổ một cách có hệ thống tài sản do hao mòn sau một thời gian sử dụng. Khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong thời gian sử dụng hữu ích của tài sản cố định.
Khấu hao TSCĐ liên quan trực tiếp đến tình trạng hao mòn TSCĐ. Cụ thể là nói đến giá trị sử dụng giảm dần do tham gia vào các hoạt động trong quá trình sản xuất, vận hành. Hoặc là do hao mòn tự nhiên, hoặc do tiến bộ công nghệ.
Các tài sản cố định thường được đưa vào khấu hao bao gồm: máy móc, bàn ghế, thiết bị văn phòng, v.v.

Ý nghĩa khấu hao là gì?

Khấu hao là đưa dần giá trị TSCĐ vào chi phí hoạt động để hình thành một quỹ gọi là quỹ khấu hao nhằm xây dựng lại TSCĐ của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khấu hao tài sản cố định có ý nghĩa to lớn cả ở cấp độ doanh nghiệp và cấp độ quốc gia.

Nền kinh tế

Khấu hao TSCĐ là hiện tượng khách quan, rất khó, thậm chí không thể xác định được mức khấu hao tại từng thời điểm trong thời gian sử dụng của TSCĐ. Điều này khiến cho việc quản lý và theo dõi tài sản cố định trở nên khó khăn.
Giá trị của TSCĐ không thể ghi chép và phản ánh vào sổ sách kế toán nên thường khó bán hoặc trao đổi TSCĐ này với TSCĐ khác khi công ty có ý định thay đổi.
Tuy nhiên thông qua hình thức khấu hao doanh nghiệp phản ánh được đúng giá trị TSCĐ, đồng thời do khấu hao là một khoản chi phí của doanh nghiệp nên khấu hao sẽ làm giảm lợi nhuận thuần của doanh nghiệp, phần tăng khấu hao sẽ làm giảm lợi nhuận ròng.

Tài chính

Khấu hao là biểu hiện bằng tiền của giá trị hao mòn của tài sản cố định. Khấu hao là một phần không thể thiếu trong chi phí kinh doanh. Vì là một phần của giá thành sản phẩm nên khi bán sản phẩm ra thị trường sẽ để lại khấu hao và hình thành quỹ khấu hao.
Cách tính khấu hao tài sản cố định
Cách thức khấu hao tài sản cần được xem xét liên tục, thường là vào cuối năm tài chính. Điều chỉnh kế hoạch khấu hao và mức khấu hao đã tính cho năm hiện tại và năm tiếp theo nếu tài sản đó mang lại lợi ích cho công ty có sự thay đổi đáng kể.
Có ba phương pháp khấu hao có thể được sử dụng ngày nay, tùy thuộc vào kỹ năng kế toán chuyên nghiệp. Dựa trên điều này, mỗi phép tính khấu hao sẽ sử dụng một điểm khác nhau và dẫn đến một kết quả khác cho công ty.

Khấu hao theo đường thẳng (khấu hao tuyến tính)

Khấu hao tuyến tính là một phương pháp khấu hao trong đó khoản trợ cấp khấu hao cho một tài sản cố định là như nhau trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của nó. Đây là phương pháp đơn giản nhất và thường được sử dụng nhất.

Công thức tính khấu hao theo đường thẳng là:

Số khấu hao hàng năm = nguyên giá BĐS/thời gian khấu hao.
Trong số đó, tỷ lệ khấu hao trung bình hàng tháng là khấu hao hàng năm phải trả chia cho mười hai tháng.
Khấu hao theo khối lượng sản phẩm
Đối với giải pháp khấu hao hàng loạt kết quả, thời gian sử dụng hữu ích của tài sản được biểu thị bằng tổng số đơn vị dự kiến ​​sẽ được sản xuất. Chúng ta có thể thấy giải pháp khấu hao này là gì nếu chúng ta sử dụng công thức sau:
Khấu hao hàng tháng của tài sản cố định = sản lượng hàng tháng hiện tại x khấu hao trung bình của tổ chức sản phẩm
Dựa trên:
Tỷ lệ khấu hao trung bình được tính cho kết quả của tổ chức = nguyên giá tài sản cố định / sản lượng theo năng lực xây dựng.

Kết Luận

Bài viết trên là toàn bộ thông tin giải đáp khấu hao là gì, ý nghĩa và cách tính khấu hao. Hi vọng những chia sẻ của chúng tôi có thể giúp bạn có được những thông tin hữu ích. Hy vọng bạn thích đọc bài viết này.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button